Rastplatsen i Byvärma är mer av en i och urlastningsplats än något annat. Här finns inga faciliteter men det går att stanna till och fika eller ta en enklare lunch.