Åns finaste rastplats? Här finns en naturcamping med tillgång till vatten, riktigt kök, toaletter och grillhus. Boskap betar i området, så se till att stänga grindarna om du öppnar dem.
Från här kan man också besöka Carl von Linnés födelseplats Råshult.