Filtrera utefter

Alla
Intressepunkter
Livsmedel
Rastplatser

Sträckan mellan Bråthult och Möllekulla kan vara den finaste på hela Helge Å, ån är smal, grund och med många krökar. Första delen går genom ett vackert, öppet odlingslandskap för att senare gå genom sjön Låkan. Sjön är en gräsbevuxen fågelsjö där det knappast märks att man är ute på sjön. Låkan är en väldigt intressant fågelsjö med goda chanser att se många olika sorters fåglar. Detta gör också att paddling genom sjön måste ske med största försiktighet för att inte störa fågellivet. Vid Låkan vänder ån norrut och ån passerar än en gång under väg 120. Precis efter bron finns det möjlighet att stanna på västra stranden vid Möllekulla, dock är inte övernattning tillåtet där. Sträckan är ca 7 km, medan vägsträckan mellan Bråthult och Möllekulla är ca 3 km.