Filtrera utefter

Alla
Intressepunkter
Livsmedel
Rastplatser

Den här sträckan är något svårare än den före sjön Möckeln, ån är 15-20 m bred och strömmen lite starkare. Paddla första delen på ån från Byvärma för att sedan komma in i Tornasjön genom den grävda ”Kråka Kanal” och vidare in i Skeppshultasjön. På den sydöstra delen av sjön finns Sams Camp med lägerplats och vikingaläger. Här finns toalett, sopställ, grillplats och vatten.
Från Sams Camp går leden vidare mot Björkö, där det finns en rastplats till väster om ön. Toalett, grillplats, sopställ och ved finns att tillgå i Björkö. Skulle du enbart vilja paddla förbi, välj den östra sidan av ön då det är något lättare att komma förbi där.

Efter Björkö kommer en ganska snabb fors som kan vara lite besvärlig, var extra uppmärksam. Leden går vidare genom ett varierande landskap under väg 120, mot Gustavsfors. Nästan framme vid Gustavsfors ska du välja den högra åfåran före ön. Gå i land på öns västra sida före kraftverket, rastplatsen finns på ön med grillplats, sopställ, ved och toalett. För att underlätta transporten av kanoterna tillbaka till oss, paddla kanoterna fram till högra sidan av kraftverket, vid toaletterna.
Gustavsfors är en gammal hantverksby med ruiner kvar idag, endast kraftverket står kvar. Observera att speciella fiskeregler gäller i området.

Det är förbjudet att paddla i området efter kraftverket!