Filtrera utefter

Alla
Intressepunkter
Livsmedel
Rastplatser

Vid Diö badplats öppnar sig sjön Möckeln som är känd för att vara nyckfull och vädret kan skifta snabbt. De många öarna och djupet på sjön gör att det snabbt blir höga vågor, undvik därför att paddla vid blåsigt väder. I sjön finns flera naturreservat och fågelskyddsområden, på de flesta öarna är det förbjudet att gå i land under sommaren. I naturreservaten är det förbjudet att tälta.

För att nå inloppet är det bara att paddla rakt över sjön för att komma till Byvärma. Närmaste rastplatsen är på ön Marsholms västra sida. Vid badplatsen råder det tältningsförbud men en liten bit längre norrut finns en iordninggjord rastplats med vindskydd, grillplats, sopställ, ved och toalett.