Filtrera utefter

Alla
Intressepunkter
Livsmedel
Rastplatser

Från Möllekulla rinner ån mot sjön Steningen i ett stilla tempo med ett varierat landskap på bägge sidorna. Vid sjön kan vassen vara meterhög för att sedan försvinna allt mer ju längre ut på sjön du paddlar. Steningen kan vara något svår att navigera, ta därför sikte på stenhögarna från det gamla stenbrottet som syns över träden så är det lättare att hitta utloppet. Vid lågt vatten eller vid kraftig vind kan Steningen vara jobbig att passera. Steningen är en intressant fågelsjö och paddling genom sjön måste ske med största försiktighet för att inte störa fågellivet.

Ån forsätter genom gammal granskog med spår efter det gamla stenbrottet dess västra sida. Efter Brännhults gård passerar du under 23:an och är strax framme vid Såganässjön. Paddla förbi badbryggan och en bit norrut till upptagningsplatsen. Såganäs, nog den finaste rastplatsen på hela sträckan, ligger i ett gammal odlingslandskap med boskap betande i området. Här finns servicehus med toalett, kök, sopställ, vatten, grillhus och ved.