Välje badplats-Bråthult

Längd: ca 8 km, Tid: ca 3 h

Filtrera utefter

Alla
Intressepunkter
Livsmedel
Rastplatser

2012-07-09 12.18.54Välje badplats erbjuder toaletter, omklädningshytter, tältplats, grillplatser, vindskydd,
sopställ, ved och vatten. Med start från Välje badplats paddlar du på Virestadsjön ca 4 km. Vid blåsigt väder följ gärna strandlinjen för undvika öppen sjö, välj sida beroende på vind. Utloppet till Helge Å ligger i sydvästra delen av sjön, ta sikte på en telefonmast.

Helge Å går genom ett skiftande landskap med skog och betesmarker. Strax före länsväg 120 (bron i Bråthult) ligger rastplatsen Bråthult på vänster sidan av ån. Här finns grillplats, tältplats, sopställ, ved och toalett.